• Vojtěch Sommer

Výsledky analýzy Vzorku B

V návaznosti na mojí žádost o zaslání výsledků analýzy vzorku B jsme, po zaplacení výše zmíněných 720 euro, dostali elektronickou verzi výsledků analýzy z německá laboratoře v Kreische, která má můj vzorek na starost. První věc, která nás vyloženě zarazila, byla uvedená komunikace mezi zaměstnancem laboratoře a panem Chlumským (viz. obrázek níže, doporučuji přečíst pro pobavení :))

komunikace předsedy AVČR

Dále je zde na pár stránkách uvedeno jak se analýza provádí a poté jsou tu uvedeny kýžené výsledky analýzy mého vzorku. Při návštěvě laboratoře v Kreische, jsme byli obeznámeni s tím, jak se výsledky vyhodnocují (to nám detailně později vysvětlili i ostatní vědci).

Na jakýsi gel se nanese laboratoří koupený negativní vzorek na EPO (třetí zleva), vedle něj je nanesen taktéž koupený, ale pozitivní vzorek na látku EPO a vedle něj je nanesen můj vzorek (ten v červené ohrádce). Negativní vzorky jsou ohrádky 3,7,14,20, pozitivní vzorky jsou ohrádky 4,9,10,15,18, moje vzorky jsou ty barevně označené. Výsledkem jsou tyto, říkejme jim "šmouhy", pomocí kterých se určuje pozitivita na tuto látku.

Nemáme tedy žádné hodnoty, pozitivita na EPO se jednoduše posuzuje na základě subjektivního názoru pracovníka laboraře. Pozitivita se u tohoto testu určuje na základě rozmázání oné šmouhy, v případě, že je na svém okraji rozmazaná, znamená to, že je vzorek pozitivní. K lepšímu vyhodnocení testu jsou zde i kontrolní vzorky, u kterých se ví, že jsou pozitivní, či negativní.

Jak můžete vidět na obrázku, můj vzorek je velice podobný vzorku negativnímu (můj osobní názor je, že je skoro více ostrý než negativní, ale to už je opravdu jen subjektivní názor). Toto není jen můj osobní názor, ale názor všech vědců, které jsme náhodně oslovili a pohybují se alespoň trochu v tomto oboru. Posudky těchto vědců budou uvedeny v dalším článku. Celou dokumentaci naleznete ZDE.

478 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše